Szechenyi-2020 falu-program szechenyi-terv-plusz

Helyi hírek

Közérdekű közlemény!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a VERTIKÁL NONPROFIT Zrt. (a lakossági hulladékszállító cég), a 2015. július 1-én életbe lépő Kormányrendelet szerint, lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi 120 literes kukát szükség esetén alacsonyabb költségű kisebbre cseréljék. Az edény cseréjét írásban a VERTIKÁL-hoz kell bejelenteni és a kisebb kuka meglétét igazolni kell.
Az új kuka beszerezhető a Vertikálnál is, a költség kb. 1 év alatt térül meg.

Bővebb információ és az igénylő formanyomtatvány az Önkormányzatnál kérhető.

________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Lakosság!

Rendszeresen előfordult az elmúlt években, hogy üres telken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás közben elvágták, aminek következtében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.

Kérjük Önöket, hogy kellő körültekintéssel végezzék a fűnyírást, amellyel elkerülhetővé válik a balesetveszély kialakulása.

Az üres telkek fűnyírása előtt azok bejárását, a gázfelállások előzetes megjelölését javasoljuk.

Köszönjük a megértésüket és számítunk az együttműködésükre!

________________________________________________________________________________________________________________

Az avar és kerti hulladék égetési szabályai!!!

Tisztelt Lakosság!

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.01.) számú rendelete szerint

kerti hulladékot tárgyév március 15-től május 31-ig és szeptember 1-től november 15-ig az országos tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével naponta 8:00-19:00 óráig megfelelő meteorológiai viszonyok figyelembe vételével lehet égetni (szeles, esős időben TILOS!).

Kivéve Vasárnap és ünnepnapokon, amikor TILOS az égetés.

Tüzet csak olyan helyen szabad rakni, ahol a személyi és a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, környezeti károkat nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak azonnali oltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűzgyújtás helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartania, amik a tűz azonnali oltását biztosítják.

dr. Kmetz Norbert
jegyző

________________________________________________________________________________________________________________

Hivatali ügyintézés!

Minden hónap harmadik kedd:

Székesfehérvári Járási Hivatal ügysegédei


Ügyfélfogadás:
 9:15-9:45


Ügytípusok:
időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem, alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem, alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem, aktív korúak ellátása iránti kérelem

Minden páros héten szerda:

Falugazdász 

Ügyfélfogadás: 13:00-16:00


Fő tevékenység:
 Őstermelői Igazolványok érvényesítése, monitoring adatszolgáltatás, támogatási kérelmek, kamarai tagdíjbevallás, nitrát jelentés, gázolaj elektronikus úton történő visszaigénylésével kapcsolatos segítségnyújtás, családi gazdaságok létesítésében, módosításában, megszüntetésében tanácsadás, termésbecslés jelentésre kötelezettekkel való együttműködés, adatok bekérése, összegzése.

Csütörtök:

Családgondozó


Ügyfélfogadás:
9:00-11:00


A szolgálat fő tevékenysége:
gondozási feladatok – családgondozás, szolgáltatási feladatok – kliensek felé ellátások közvetítése, szervezési feladatok – gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének megszervezése, jelzőrendszer megszervezése, működtetése.

________________________________________________________________________________________________________________

Tác - Gorsium Község honlapja 2014