Szechenyi-2020 falu-program szechenyi-terv-plusz

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00008 – Táci-Felső árok (565, 431, 2 hrsz. árok területek) meder vízszállító képességének javítása

Kedvezményezett neve: Tác Község Önkormányzata 
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00008 
A projekt címe: Táci-Felső árok (565, 431, 2 hrsz. árok területek) meder 
vízszállító képességének javítása 
A szerződött támogatás összege: 140 000 000 Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.11.30

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt célja, hogy Tác község érintett részének csapadékvíz elöntéssel
veszélyeztetett területein hosszú távon biztosított legyen a biztonságos vízlevezetés. A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen
elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az itt élő lakosok, az önkormányzat vagy az állam költségvetését. Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell
már a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt. Tác csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos problémák sokrétűségét a település geológiai viszonyai, topográfiája, időjárási anomáliák és a település szerkezet okozzák. A projektben érintett településrész a, Táci-Felső árok, Tác belterületének ÉNY-i részén húzódik DNYÉK irányban, belterületi szakaszának hossza 1035 méter. Az árok a
belterület mintegy 0,96 km2-es területéről vezeti le a vizeket, amely a belterület 51%-a.

, ,

Tác - Gorsium Község honlapja 2014