Szechenyi-2020 falu-program szechenyi-terv-plusz

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00004 -Táci iparterület fejlesztése

 

Kedvezményezett neve: Tác Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Táci iparterület fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 328 999 991 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00004

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.01.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A támogatási kérelem kereti között „A Táci Iparterület fejlesztése” címmel megvalósítani tervezett projekt révén Tác Község Önkormányzata - a korábbi iparterületi beruházásának minőségi továbbfejlesztésével - egy kapacitásaiban és infrastrukturális színvonalában is egyaránt versenyképes gazdasági zóna kialakítását tűzte ki célul.

 

A beruházás részeként – a többségi önkormányzati tulajdonú, részben már művelésből kivett területen – kizárólag alapinfrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

 

A jelenleg irányadó tervek alapján 4 db, gazdasági tevékenység végzése céljából bérbe adható parcella kerül kialakításra, összesen több, mint 5,5 ha térmértékben; a terület adottságai miatt azonban mind a parcellák száma, mind azok területe a vállalkozások igényeihez igazodva módosítható.

 

Az iparterület teljes tengelyhosszában kiépítésre kerül 430 méter hosszúságú feltáró út, a hozzá kapcsolódó közvilágítás és kialakításra kerül a szükséges elektromos alaphálózat. Az út földrészletének bal oldali telekhatára mellett 1,0 m távolságban épül ki az ivóvíz hálózat, és tűzcsapok, az iparterületi parcellák ivóvízbekötése. A bal oldali telekhatár mellé 2,4 m távolságban terveztük megvalósítani a szennyvízcsatorna-hálózatot. Az iparterületen belül gravitációs csatorna épül az átemelő műtárgyig. A szennyvíz az iparterület határára tervezett átemelő műtárgyon keresztül (nyomott vezetéken) jut el a települési szennyvízhálózatba.

 

Az út jobb oldalán kialakításra kerül a csapadékvíz elvezető csatorna, mely előregyártott mederelem árokburkolattal, környezetvédelmi műtárgy beépítésével valósul meg.

 

A fejlesztés eredményeként egy olyan korszerű, a szükséges alapinfrastruktúrával rendelkező iparterület jön létre, amely a települést a dinamikusan fejlődő székesfehérvári gazdasági térség versenyképes szereplőjévé teheti.

, ,

Tác - Gorsium Község honlapja 2014