Szechenyi-2020 falu-program szechenyi-terv-plusz

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00001 – Tác Község Újtelep településrész csapadékvíz elvezetés kiépítés I. ütem

Kedvezményezett neve: Tác Község Önkormányzata 
A fejlesztés tárgya, célja: Tác Község Újtelep településrész

csapadékvíz elvezetés kiépítése I. ütem 

A szerződött támogatás összege: 168 984 030 Ft 

A projekt azonosító száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00001 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30. 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A Táci-Felső árok vízgyűjtő területének része Tác Község Újtelep település rész.

Az Újtelep településrész csapadékvíz vízgyűjtő terület szempontból kettő jól elkülönülő területre osztható, ezért a csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldását kettő ütemben kívánjuk elvégezni. 

Újtelep területe 0,45 km2 a település belterületi (1,87 km2) területének 24%-a. A településrész területét a Jókai Mór, Arany János, Táncsics Mihály, József Attila, Bankó köz és Föveny sor, valamint a 504, 461 hrsz.-ú közterületek szövete alkotja. Az Újtelep településrészen 175 ingatlan található. 

A védendő érték becsült összege a PET 2.4-es pontja alapján 2 317 968 696 Ft.

A tervezett megvalósítási helyszínek helyrajzi számai: 564, 0348, 0350/1, 601/22, 601/14, 599, 539, 494. 

Jelen projekt célja, hogy Tác község érintett részének csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein hosszú távon biztosított legyen a biztonságos vízlevezetés. 

A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok. Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni. 

A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás fokozottan jelentkezik egy téli fagyásos időszakot követő hírtelen hóolvadás, vagy eső formájában érkező csapadékos időben is. 

A jogszabályi kötelezettségen túlmenően a helyi problémák kezelése céljából is szükséges a projektben meghatározott célok megvalósítása. A kimosásból, elöntésekből származó károk minimalizálása érdekében e területeken olyan állapotba kell hozni a csapadék vízelvezető árkokat és műtárgyakat, hogy azok alkalmasak legyenek a csúcsvizek elvezetésére. 

A fejlesztés révén az érintett településrészeken a csapadékvíz elvezetés javul, ezáltal megtörténik az itt található magán- és köztulajdon megóvása a vízkároktól. Ennek következtében a projekt célcsoportjának közvetlenül Tác Község Újtelep érintett részein élők, közvetve a káreseményeket követő helyreállítási munkák költségeinek elmaradása révén pedig Tác község teljes lakossága tekinthető. A szemléletformálás által elérni kívánt célcsoport a felnőtt lakosság mellett a gyerekek, iskolások egyaránt, mivel a projekt az adott területen élő családokat érinti. 

, ,

Tác - Gorsium Község honlapja 2014